Štramberk

Historie Trúby

Štramberský hrad je typickou strážní tvrzí první poloviny 14. století. Podobá se v mnohém jiným českým hradům té doby. Zůstává však záhadou, kdy byl postaven. Pozůstatek dávného hradu – věž Trúba - láká návštěvníky krásným výhledem do okolí.

Slavná minulost

Celá staletí byly na protějším kopci Kotouč dva jiné strážní hrádky. Až někdy ve 14. století, za panování Jan Lucemburského, byla zbudována tato mnohem výstavnější tvrz. Hrad byl pak v průběhu staletí ještě několikrát přestavován. Nejvýznamnějších úprav se dočkal od moravského markraběte Jana Jindřicha (bratra Karla IV), který vystavěl novou palácovou budovu a okrouhlou věž při vstupu do hradu. Za Žerotínů (2. pol. 16. stol.) hrad dostal nové střechy zakončené atikou.

Hrad měl pravděpodobně původně sloužit k dohledu nad obchodní cestou z Opavska do Uher, která vedla na sever od Štramberku a ve městě se křížila se stezkou vedoucí z Olomouce do Slezska. Řetěz takovýchto tvrzí byl zbudován k ochraně Moravské brány a podél obchodních cest do Slezska a Uher.

O původu stavby nám mnoho neprozradí ani její jméno. Mohlo vzejít z německého slova „Strahlberg“, což znamená zářící nebo jasnou horu - štramberský hrad totiž stojí na vápencovém kopci. Možná to také znamenlo „střela“, kterou měli ve znaku Kravařové. 

Není vyloučeno, že král Jan pověřil stavbou tohoto sídla některého ze svých vazalů. Tomu pak tvrz připadla jako léno. Mohl to být třeba pan Vok z Kravař, jehož panství se v těch dávných časech rozkládalo na sever od Štramberku.

Po smrti Jana Jindřicha přerostly spory mezi jeho syny Joštem a Prokopem v ozbrojený konflikt, do kterého byla zapojena i většina moravských pánů, včetně v té době mocných Kravařů. Za věrnost, kterou Joštovi v těchto válkách prokázal, získal pan Vok z Kravař hrad Štramberk jako léno.

V průběhu 15. století připadl hrad Hustopečím. Poslední hustopečský pán Lacek Štramberk v roce 1523 prodal Bernardu ze Žerotína, pánovi nedalekého Fulneku. Lacek z Hustopeč byl poslední představitel vrchnosti, který na hradě sídlil.

Už bez vrchnosti

Spolu se štramberským panstvím přešel později hrad do vlastnictví Nového Jičína, který se vykoupil z poddanství. Novojičínští se o hrad příliš nezajímali a tak není divu, že pomalu chátral a pustl. V roce 1613 byl už v takovém stavu, že ho bylo nutné opravit. Zrekonstruovány však byly jen střechy.

Poněkud větších úprav se hrad dočkal až v průběhu třicetileté války, kdy se zde skryli jezuité z Olomouce. Byly opraveny některé místnosti, aby tvrz mohla být znovu obývána. Roku 1773 byl jezuitský řád zrušen a hrad zůstal opuštěn. Tak zůstal až do 19. století.

Stavba rozhledny 

Kolem roku 1860 místní stolař Jan Kopeček postavil dřevěné schodiště vedoucí na Trúbu. Přistavěl i skromnou světničku, ve které bylo později pohostinství s rozhlednou a kuželnou. Podnik ale příliš nevynášel, majitel ho tedy zavřel.

Tvrz nadále chátrala až do konce 19. století, kdy rozvoj železnice přivedl do kraje turisty a Štramberský hrad se stal oblíbeným výletištěm. Místní turističtí nadšenci společným úsilím vybudovali z válcové věže bývalého hradu rozhlednu s dřevěným ochozem a s nezapomenutelným výhledem do okolí. V roce 1913 koupil hrad od města Klub českých turistů, který rozhlednu spravoval a zveleboval až do znárodnění roku 1950. Od roku 1994 připadla opět městu Štramberk, který ji má ve svém vlastnictví dodnes.

Městečko, kde se zastavil čas
Trúba
Chata Trojanovice
Cena od: 405 Kč os./noc
Hotel Penzion Mc Limon
Cena od: 750 Kč os./noc
Hotel Olympia
Cena od: 540 Kč os./noc
Penzion a kavárna U Holubů Nový Jičín
Cena od: 350 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že malebné Blatensko inspirovalo řadu básníků, spisovatelů a malířů? Právě zde se natáčel i známý film Vesničko má, středisková.